Hồ sơ điện tử

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Số truy cập
1 TINH GIẢM NỘI DUNG DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN 3280/BGDĐT Đặng Vĩnh Hiếu 186
2 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021 (ĐANG ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG MỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 32) Đặng Vĩnh Hiếu 285
3 THỜI KHÓA BIỂU Đặng Vĩnh Hiếu 239
4 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT Đặng Vĩnh Hiếu 204
5 KẾ HOẠCH MÔN HỌC, GIÁO ÁN VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC Đặng Vĩnh Hiếu 206
6 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC (TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC) NĂM HỌC 2020-2021 Đặng Vĩnh Hiếu 321
7 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2020-2025 Đặng Vĩnh Hiếu 181
8 AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI Đặng Vĩnh Hiếu 202
9 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC NĂM HỌC 2020-2021 Đặng Vĩnh Hiếu 203
10 NHỮNG VĂN BẢN MỚI CB-GV-NV, GIA ĐÌNH HỌC SINH VÀ HỌC SINH CẦN BIẾT Đặng Vĩnh Hiếu 217

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 253
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 322578
Hiện có 14 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS