Hồ sơ điện tử

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Số truy cập
1 NHỮNG VĂN BẢN MỚI CB-GV-NV, GIA ĐÌNH HỌC SINH VÀ HỌC SINH CẦN BIẾT Đặng Vĩnh Hiếu 78
2 TINH GIẢM NỘI DUNG DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN 3280/BGDĐT Đặng Vĩnh Hiếu 67
3 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021 (ĐANG ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG MỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 32) Đặng Vĩnh Hiếu 95
4 THỜI KHÓA BIỂU Đặng Vĩnh Hiếu 108
5 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT Đặng Vĩnh Hiếu 85
6 KẾ HOẠCH MÔN HỌC VÀ GIÁO ÁN CỦA CÁ NHÂN GIÁO VIÊN Đặng Vĩnh Hiếu 81
7 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC (TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC) NĂM HỌC 2020-2021 Đặng Vĩnh Hiếu 163
8 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2020-2025 Đặng Vĩnh Hiếu 62
9 AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI Đặng Vĩnh Hiếu 91
10 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC NĂM HỌC 2020-2021 Đặng Vĩnh Hiếu 97

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 242
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 276772
Hiện có 8 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS