LỊCH KIỂM TRA 10, 11, 12, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2- KHỐI 12_2017-2018

104294_1_HUONG_DAN_ON_TAP_TOAN_12_HKII_2017-2018.doc

104294_2_HUONG_DAN_ON_TAP_VATLY_12_HKII_2017-2018.pdf

104294_3_HUONG_DAN_ON_TAP_HOA_12_HKII_2017-2018.doc

104294_4_HUONG_DAN_ON_TAP_SINH_12_HKII_2017-2018.doc

104294_6_HUONG_DAN_ON_TAP_LICHSU_12_HKII_2017-2018.doc

104294_7_HUONG_DAN_ON_TAP_DIALY_12_HKII_2017-2018.docx

104294_8_HUONG_DAN_ON_TAP_GDCD_12_HKII_2017-2018.docx

104294_9_HUONG_DAN_ON_TAP_VAN_12_HKII_2017-2018.doc

104302_5_HUONG_DAN_ON_TAP_ANH_12_HKII_2017-2018.doc

ma_trận_cng__nghệ_12.doc

đề_cương_n_tập_cng_nghệ_12.doc

MA_TRAN_ÐE_TIN_HOC_12_nam_2017-2018.doc

DE_CUONG_ON_TAP_TIN_HOC_12_HKII.doc

2_LICH_KIEM_TRA_HK2_2017-2018.doc

2_LICH_KIEM_TRA_HK2_2017-2018.pdf

3_SO_DO_CÁC_PHÒNG_KIỂM_TRA_HK2_KHỐI_12.doc

3_SO_DO_CÁC_PHÒNG_KIỂM_TRA_HK2_KHỐI_12.pdf

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: