TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:17/2/2020 đến ngày:23/2/2020
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 17/2
Ba 18/2
Tư 19/2
Năm 20/2
Sáu 21/2
Bảy 22/2
CN 23/2