TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:21/9/2020 đến ngày:27/9/2020
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/9
Ba 22/9
Tư 23/9
Năm 24/9
Sáu 25/9
Bảy 26/9
CN 27/9