Lịch công tác tuần Trường THPT Hiệp Đức
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:8/3/2021 đến ngày:14/3/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/3
Ba 9/3
Tư 10/3
Năm 11/3
Sáu 12/3
Bảy 13/3
CN 14/3