Lịch công tác tuần Trường THPT Hiệp Đức
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/9/2020 đến ngày:27/9/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/9
Ba 22/9
Tư 23/9
Năm 24/9
Sáu 25/9
Bảy 26/9
CN 27/9