Lịch công tác tuần Trường THPT Hiệp Đức
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:10/2/2020 đến ngày:16/2/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 10/2
Ba 11/2
Tư 12/2
Năm 13/2
Sáu 14/2
Bảy 15/2
CN 16/2