Lịch công tác tuần Trường THPT Hiệp Đức
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:28/9/2020 đến ngày:4/10/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 28/9
Ba 29/9
Tư 30/9
Năm 1/10
Sáu 2/10
Bảy 3/10
CN 4/10