HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021 (ĐANG ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG MỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 32)

  • PDF.InEmail

hoidongtruong

Danh sách Hội đồng trường nhiệm kỳ (2016-2021): Hiện tại Bà Trần Thị Quyên đã chuyển công tác (Chưa có Quyết định Hội đồng trường mới)

1. Ông Lê Văn Tâm (Chủ tịch Hội đồng trường);

2. Ông Đặng Vĩnh Hiếu;

3. Ông Trần Ngọc Nam;

4. Ông Huỳnh Hữu Hùng;

5. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh;

6. Ông Nguyễn Tuấn Hải;

7. Ông Dương Viết Liêm;

8. Ông Dương Đình Lai;

9. Bà Mai Thị Nguyên Ngọc;

10. Ông Phan Thanh Nhân;

11. Ông Lê Văn Bốn;

12. Ông Phạm Đình Công;

13. Ông Lê Tấn Hiền (Thư ký Hội đồng trường).

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 305
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 770193
Hiện có 38 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS