Hồ sơ điện tử

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Tác giả Số truy cập
1 HỒ SƠ ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2021-2022 Đặng Vĩnh Hiếu 1218
2 TINH GIẢM NỘI DUNG DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN 3280/BGDĐT Đặng Vĩnh Hiếu 1031
3 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021 (ĐANG ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG MỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 32) Đặng Vĩnh Hiếu 1110
4 THỜI KHÓA BIỂU Đặng Vĩnh Hiếu 1107
5 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT Đặng Vĩnh Hiếu 1003
6 KẾ HOẠCH MÔN HỌC, GIÁO ÁN VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC Đặng Vĩnh Hiếu 1075
7 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC (TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC) NĂM HỌC 2020-2021 Đặng Vĩnh Hiếu 1306
8 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2020-2025 Đặng Vĩnh Hiếu 1005
9 AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI Đặng Vĩnh Hiếu 1848
10 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC NĂM HỌC 2020-2021 Đặng Vĩnh Hiếu 960
11 NHỮNG VĂN BẢN MỚI CB-GV-NV, GIA ĐÌNH HỌC SINH VÀ HỌC SINH CẦN BIẾT Đặng Vĩnh Hiếu 1105

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 302
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 755040
Hiện có 22 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS