HỒ SƠ ĐIỆN TỬ NĂM HỌC 2021-2022

  • PDF.InEmail

00 BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2021- 2022

1. Môn Địa lí 12. Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp: https://sgdquangnam.lms.vnedu.vn/module/lms/lessonScormPlayer/loadPreview?id=61b3375524d5bdj403

2. Môn Ngữ văn 11. Thao tác lập luận bác bỏ và Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ: https://sgdquangnam.lms.vnedu.vn/module/lms/lessonScormPlayer/loadPreview?id=61b4a00f8b8050ig03

3. Môn HÓa học 12. Chủ đề: Sắt và hợp chất của sắt -Bài 31. Sắt: https://sgdquangnam.lms.vnedu.vn/module/lms/lessonScormPlayer/loadPreview?id=61b57be01d775izj03

4. Môn Toán (Đại số) 12. NGUYÊN HÀM (tiếp theo) - Bài tập (1 tiết)alt https://bitly.com.vn/izdyp7

 

 00 BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2020- 2021

1. BÀI GIẢNG ĐƯỜNG THẲNG VÀO MẶT PHẲNG SONG SONG_ HÌNH HỌC LỚP 11

 

Mời click vào hình dưới đây để xem:

 

LOGO Nhỏ

 

2. BÀI GIẢNG "SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC" - HÓA HỌC LỚP 11

 

Mời click vào hình dưới đây để xem:

 

alt

 

  3. BÀI GIẢNG "ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG" - VẬT LÍ LỚP 11

 

Mời click vào hình dưới đây để xem:(Bài giảng đang cập nhật)

 

LY

 

 4. BÀI GIẢNG "SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ" - GIẢI TÍCH LỚP 12

 

Mời click vào hình dưới đây để xem:

 

1 copy copy copy copy copy copy copy

 

 5. BÀI GIẢNG "CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH" - LỊCH SỬ LỚP 12

 

Mời click vào hình dưới đây để xem:

 

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

6. BÀI GIẢNG: WRITING_UNIT8_ENGLISH11_20.6.2021

 

Mời click vào hình dưới đây để xem:

 

11

 

7. BÀI GIẢNG: "NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"- GDCD LỚP 11.

 

Mời click vào hình dưới đây để xem:

 

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

8. BÀI GIẢNG MÔN SINH

 

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ HỌC

 

0. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI, NĂM HỌC 2021- 2022

http://thpt-hiepduc.edu.vn/index.php/tin-tc/bn-tin-trng/462-ma-trn--kim-tra-anh-gia-gia-hc-k-i-nm-hc-2021-2022

I. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC:

http://thpt-hiepduc.edu.vn/index.php/h-s-in-t/89-h-s-in-t/422-k-hoch-chin-lc-2020-2025

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC, KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

KH_36_Ke-hoach-nha-truong_nam_học_2021-2022.pdf

TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

+ http://thpt-hiepduc.edu.vn/index.php/h-s-cong-khai/bn-tin-trng/448-khai-ging-va-t-chc-dy-hc-nm-hc-2021-2022

+ http://thpt-hiepduc.edu.vn/index.php/h-s-cong-khai/bn-tin-trng/449-iu-chnh-k-hoch-dy-hc-t-ngay-06922021-n-ngay-1392021

+ http://thpt-hiepduc.edu.vn/index.php/h-s-cong-khai/bn-tin-trng/457-iu-chnh-k-hoch-tn-dng-ti-a-thi-gian-dy-trc-tip-dy-hc

+ http://thpt-hiepduc.edu.vn/index.php/h-s-cong-khai/bn-tin-trng/459-k-hoch-phat-ng-hc-sinh-tham-d-cuc-thi-trc-tuyn-do-s-gdt-t-chc

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1_KE_HOACH_NHIEM_VU_NAM_HOC_2021_2022.pdf

17633_T9_NQ_01_ve_nhiem_vu_giai_phap_chi_tieu_thuc_hien_nhiem_vu_nam_hoc_2021-2022_co_dau.pdf

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HIỆU TRƯỞNG, CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

T9_QĐ_36_phân_công_nhiêm_vu_HTPHT-1.pdf

T9_QĐ_36_phân_công_nhiêm_vu_HTPHT-2.pdf

20211007-00200001.jpg PHAN CONG TRUC LANH DAO

V. PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

T8_QĐ_38_thanh_lâp_tô_chuyên_môn_Hoa_-Sinh_-Công_nghê_co_dâu.pdf

T8_QĐ_40_vê_viêc_bô_nhiêm_va_phân_công_nhiêm_vu_viên_chưc_co_dâu.pdf

T8_QĐ_41_PCCM_DINHKEM_QD_41.pdf

T8_QĐ_41__PHAN_CONG_CHUYEN_MON_2021-2022.pdf

VI. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC: https://drive.google.com/file/d/14bG36YYhvZ8NfKJO3Qd47rC9SWMmhB1z/view?usp=sharing

VII. KẾT QUẢ CÁC NĂM TRƯỚC

ket_qua_solieu_den_2021.doc

VIII. TỰ ĐÁNH GIÁ CLGD

3_BAO_CAO_TU_DANH_GIA__KIEM_DINH_CHAT_LUONG_2021.pdf

IX. NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

THPTHIEPDUC_KH_Thi_tim_hieu_phap_luat_truc_tuyen_THPT_2021.pdf

X. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

25_KE_HOACH_HOAT_DONG_Y_TE_NAM_2021-2022.pdf

XI. THỜI KHÓA BIỂU

01._THOI_KHOA_BIEU_04.9.2020_lan_1_copy_copy_copy.pdf

01._THOI_KHOA_BIEU_13.9.2020_lan_2.pdf

01._THOI_KHOA_BIEU_20.9.2020_lan_3_HUY.pdf

01._THOI_KHOA_BIEU_20.9.2020_lan_4_chinh_thuc_copy.pdf

XII. KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG

THPTHIEPDUC_KH_Thi_tim_hieu_phap_luat_truc_tuyen_THPT_2021.pdf

XIII. THÔNG TIN- THÔNG BÁO- TIN TỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THÔNG HỘI LHTN VIỆT NAM: http://thpt-hiepduc.edu.vn/index.php/tin-tc/bn-tin-trng/463-hi-lien-hip-thanh-nien-vit-nam-oan-trng-trng-thpt-hip-c-tich-cc-tham-gia-chui-hot-ng-chao-mng-k-nim-65-nm-ngay-truyn-thnghi

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID-19: https://www.facebook.com/100071494465063/posts/123323296727485/?d=n

XIV. CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/ TT09/TT61 (GIÁO DỤC- TÀI CHÍNH)

CONG_KHAI_CAM_KET_CLGD_2021-2022.pdf

CONG_KHAI_CHAT_LUONG_2020-_2021.pdf

CONG_KHAI_CSVC_2021-2022.pdf

CONG_KHAI_DOI_NGU_2021-2022.pdf

20211007-00100001.jpg

20211007-00100003.jpg

20211007-00100004.jpg

20211007-00100005.jpg

20211007-00100006.jpg

20211007-00100007.jpg

20211007-00100008.jpg

20211007-00100009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 301
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 696002
Hiện có 34 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS