Trang chủTin tứcBản tin trườngMA TRẬN ĐỀ (BẢNG ĐẶC TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC) KIỂM TRA HKI, 2018-2019

MA TRẬN ĐỀ (BẢNG ĐẶC TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC) KIỂM TRA HKI, 2018-2019

  • PDF.InEmail

 (HIỆN TẠI CÁC MÔN ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ, TOÁN VÀ NGỮ VĂN ĐÃ CÓ THAY ĐỔI SO VỚI PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN)

3_MA_TRAN_DE_KT_HKI-_HOA_HOC-_LOP_10.doc

3_MA_TRAN_KT_HOA_11.doc

3_Ma_trận_đề_hóa_12-2018_2019.doc

2_Matrandethi_Vatli_HK1_K10_2018-2019.doc

2_MA_TRẬN_VẬT_LÝ_11-_2018-2019.pdf

2_MA_TRẬN_ĐỀ_KTHK1_MÔN_LÍ_12_2018-2019.pdf

5_MA_TRAN_ANH_10.doc

5_MA_TRAN__DE_ANH_11-HK_1-18-19_.pdf

5_Matrandethi_Anh_HK1_K12_18-19.doc

DIEU_CHINH_MA_TRAN_KIEM_HK_I_2018-2019_DIA_LI_10.doc

7_MA_TRẬN__Đia_11_KT__HỌC_KỲ_1.doc

7_DIA_12_matran.doc

8_MA_TRAN_DE_THI_CD_10-_HKI.doc

8_MA_TRẬN_GDCD_11.doc

8_MA_TRẬN_CD_12.doc

1_Matrandethi_Toan_HK1_K10_1819.doc

23.12.2018_Matrandethi_Toan_HK1_K11_1819.doc

3_Ma_tran_de_kiem_tra_Toan_12_HK1-1819.doc

6_MA_TRẬN_ÔN_TẬP_HKI_KHOI_10.doc

6_MA_TRẬN_LỊCH_SỬ_KHỐI_11_HKI.doc

121462_GUI_LAI_MA_TRAN_LICH_SU_LOP_12__2018-2019_CO_DIEU_CHINH.pdf

4_HD_ON_TAP_SINH_10_-_KI_118-19.doc

4_MA_TRAN_-SINH_11.doc

4_MATRAN-SINH12-18-19.doc

ma_tran_van_10_DA_DINH_CHINH.doc

ma_tran_van_11_ĐADINHCHINH.doc

ma_tran_van_12_ĐADINHCHINH.doc

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 171
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 140587
Hiện có 49 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS