Trang chủTin tứcBản tin trườngĐIỀU CHỈNH: CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA, GIỚI HẠN NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

ĐIỀU CHỈNH: CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA, GIỚI HẠN NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

  • PDF.InEmail

CẤU TRÚC ĐỀ CỦA CÁC KHỐI LỚP 10, 11, 12: (Một số môn có cấu trúc đề thay đổi thì có tên mới là: NEW...)

Cau_truc_de_KTHK2_DIALI_12.doc

Cau_truc_de_KTHK2_GDCD_12.doc

Cau_truc_de_KTHK2_HOA_12.doc

Cau_truc_de_KTHK2_SINH_12.doc

Cau_truc_de_KTHK2_SU_12.doc

Cau_truc_de_KTHK2_TOAN_12.doc

NEW_Cau_truc_de_va_gioi_han_on_tap_Ngu_van_12_hoc_ki_2.docx

Cau_truc_de_KTHK2_VATLI_12.doc

6123_Cau_truc_de_TaHK212_18_19.doc

 

NEW_Cau_truc_de_KTHK2_TOAN_10.docx

NEW_Cau_truc_de_KTHK2_VATLI_10.doc

3_Cau_truc_de_KTHK2_HOA_10.doc

NEW_Cau_truc_de_KTHK2_SINH_10.docx

5_Cau_truc_de_KTHK2_VAN_10.doc

6_Cau_truc_de_KTHK2_LICHSU_10.doc

7_Cau_truc_de_KTHK2_DIA_10.doc

8_Cau_truc_de_KTHK2_GDCD_10.doc

NEW_Cau_truc_de_KTHK2_TIENGANH_10.doc

 

1_Cau_truc_de_KTHK2_TOAN_11.doc

NEW_cau_truc_DE_VATLi_11.docx

3_Cau_truc_de_KTHK2_HOA_11.doc

4_Cau_truc_de_KTHK2_SINH_11.doc

5_Cau_truc_de_KTHK2_VAN_11.doc

NEW_Cau_truc_de_KTHK2_SU_11.doc

7_Cau_truc_de_KTHK2_DIALI_11.doc

8_Cau_truc_de_KTHK2_GDCD_11.doc

NEW_Cau_truc_de_KTHK2_TIENGANH_11.doc

 

GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHO CÁC KHỐI LỚP 10, 11, 12:

6131_1_Gioi_han_CT_Kiemtra_HKII_TOAN_THPT_1819.doc

6131_2_Gioi_han_CT_Kiemtra_HKII_VATLI_THPT_1819.pdf

6131_3_Gioi_han_CT_Kiemtra_HKII_HOA_THPT_1819.doc

6131_4_Gioi_han_CT_Kiemtra_HKII_SINH_THPT_1819.doc

NEW_Cau_truc_de_va_gioi_han_on_tap_Ngu_van_12_hoc_ki_2.docx

6131_6_Gioi_han_CT_Kiemtra_HKII_LICHSU_THPT_1819.doc

6131_7_Gioi_han_CT_Kiemtra_HKII_DIALI_THPT_18-19.doc

6131_8_Gioi_han_CT_Kiemtra_HKII_GDCD_THPT_1819.doc

6131_9_Gioi_han_CT_Kiemtra_HKII_TiengAnh_THPT_1819.doc

 

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 188
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 168478
Hiện có 11 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS