Trang chủTin tứcBản tin trường16.6.2020_ĐIỀU CHỈNH_MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II_2019-2020(Toans12; Lí 10; Lí 11; Anh 12; Sử 10)

16.6.2020_ĐIỀU CHỈNH_MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II_2019-2020(Toans12; Lí 10; Lí 11; Anh 12; Sử 10)

  • PDF.InEmail

1_Ma_tran_de_kiem_tra_Toan_HK2_K10_1920.docx

2_Ma_tran_de_kiem_tra_Toan_HK2_K11_1920.docx

16.6.2020_DIEUCHINH_Ma_tran_de_kiem_tra_Toan_HK2_K12_1920.doc

16.6.2020_DIEUCHINH_Ma_tran_de_kiem_tra_Vat_li_HK2_K10_1920.doc

16.6.2020DIEUCHINH_Ma_tran_de_kiem_tra_Vat_li_HK2_K11_1920.docx

3_Ma_tran_de_kiem_tra_Vat_li_HK2_K12_1920.pdf

1_Ma_tran_de_kiem_tra_Hoa_HK2_K10_1920.doc

2_Ma_tran_de_kiem_tra_Hoa_HK2_K11_1920.doc

3_Ma_tran_de_kiem_tra_Hoa_HK2_K12_1920.doc

1_Ma_tran_de_kiem_tra_Sinh_hoc_HK2_K10_1920.docx

2_Ma_tran_de_kiem_tra_Sinh_hoc_HK2_K11_1920.docx

3_Ma_tran_de_kiem_tra_Sinh_hoc_HK2_K12_1920_copy.docx

1_Ma_tran_de_kiem_tra_Tieng_Anh_HK2_K10_1920.doc

2_Ma_tran_de_kiem_tra_Tieng_Anh_HK2_K11_1920.doc

16.6.2020_DIEUCHINH_Ma_tran_de_kiem_tra_Tieng_Anh_HK2_K12_1920.doc

1_Ma_tran_de_kiem_tra_Lich_su_HK2_K10_1920.rtf.rar

2_Ma_tran_de_kiem_tra_Lich_su_HK2_K11_1920.doc

3_Ma_tran_de_kiem_tra_Lich_su_HK2_K12_1920.doc

16.6.2020_DIEUCHINH_Matran_2020_HK_2_SỬ_10._MA_TRẬN.rtf

16.6.2020_DIEUCHINH_ĐỊNH_HƯỚNG_ÔN_TẬP_SỬ_10_HK_II_NĂM_2019-2020_1.doc

1_Ma_tran_de_kiem_tra_Dia_HK2_K10_1920.doc

2_Ma_tran_de_kiem_tra_Dia_HK2_K11_1920.docx

3_Ma_tran_de_kiem_tra_Dia_HK2_K12_1920.doc

1_Ma_tran_de_kiem_tra_GDCD_HK2_K10_1920.docx

2_Ma_tran_de_kiem_tra_GDCD_HK2_K11_1920.doc

3_Ma_tran_de_kiem_tra_GDCD_HK2_K12_1920.doc

1_Ma_tran_de_kiem_tra_Ngu_van_HK2_K10_1920.doc

2_Ma_tran_de_kiem_tra_Ngu_van_HK2_K11_1920.docx

3_Ma_tran_de_kiem_tra_Ngu_van_HK2_K12_1920.docx


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 219
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 231003
Hiện có 10 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS