Trang chủTIN TỨCBản tin trườngMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

  • PDF.InEmail

ANH_10_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_TIENG_ANH_10_2021_2022_ANH_10_7_NAM.pdf

ANH_11_Ma_tran_kiem_tra_giua_hoc_ki_1_2021-2022.pdf

ANH_12_MA-TRAN_KTGIUA_HK1_21-_22_ANH_12_7-NAM.pdf

CONG_NGHE_10_MA_TRAN_KIEM_TRA_GIUA_HOC_KI1_2021-22-CÔNG_NGHỆ_10.pdf

CONG_NGHE_11_BANG_DAC_TA_CONG_NGHE_11_DUC.pdf

CONG_NGHE_12_MA_TRAN_KIEM_TRA_GIUA_HOC_KI_I_2020-2021.pdf

DIA_10_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_DIA_10__2_.pdf

DIA_11_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_DIA_11_PHIEN BAN 2.pdf

DIA_12__MATRAN-KTGK1-DIA12.pdf

GDCD_10_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021_GDCD_10.pdf

GDCD_11_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021-2022__LAN_2_.pdf

GDCD_12_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_GDCD12.pdf

GDQPAN_10-_MA_TRAN_DE_GDQPAN_10.pdf

GDQPAN_11__MA_TRAN_DE_KT_GIUA_HKI_2021-2022.pdf

MA_TRAN_KT_GIUA_HKI_2021-_2022__GDQPAN12.pdf

HOA_10_MA_TRAN_KIEM_TRA_GIUA_HOC_KI1_2021-22-HÓA10.pdf

HOA_11_MATRANCHITIET_KT_GK1_2021-2022_HÓA11.pdf

HOA_12_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021-22_HOA_12.pdf

SINH_10_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021-22_SINH10.pdf

SINH_11_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021-22.pdf

SINH_12_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021-22_SINH_12.pdf

SU_10__MA_TRAN_KT_GIUA_HK_I_-_SU_10__21_22.pdf

SU_11_MA_TRAN_KT_GIUA_KHI_SU_12__2021-_2022.pdf

SU_12_MA_TRAN_KT_GIUA_KHI_SU_12__21_22.pdf

TIN_10__MA_TRAN_DE_GIUA_HKI_2021.2022.pdf

TIN_11-_MA_TRAN_giua_hk1-SON__2021-2022___1_.pdf

TIN_12_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021_TIN_12_nam_2021_2022.pdf

TOAN_10-MA_TRAN-BANG_DAC_TA-GK1_21-22.pdf

TOAN_11-MA_TRAN-BANG_DAC_TA-GK1_21_22.pdf

TOAN_12-MA_TRAN-BANG_DAC_TA-GK1_21-22.pdf

VAN_10_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_21-22__NGU_VAN_copy.pdf

VAN_11_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_21-22__NGU_VAN.pdf

VAN_12_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_21-22.pdf

VAT_LI_10-MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021_VAT_LI_10.pdf

VAT_LI_11-MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021_VAT_LI_11.pdf

VAT_LI_12_MA_TRAN_KT_GIUA_HK1_2021_VAT_LI_12.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 290
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 525546
Hiện có 94 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS