Trang chủTIN TỨCBản tin trườngHỒ SƠ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

  • PDF.InEmail

20649_KH_NV_NAM_HOC_2022_2023_HIEP_DUC.doc

https://by.com.vn/VzALk

https://drive.google.com/drive/folders/1bYf9IKPTpgi73uxYdZENodWywGX42GSX?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1_tXr5J64kU

https://drive.google.com/file/d/1gKRuwVSNA8YMB3wP91o2DrWOlTD85vbR/view?usp=sharing

01_Ke_hoach_kiem_tra_giua_HKI_2022-2023.pdf

1_Ke_hoach_kiem_tra_hoc_ky_I_co_dau.pdf

1_THPTHIEPDUC_KEHOACH_THI_GVGIOI_2022-2023.pdf

KH_Thi_Hung_bien_cau_chuyen_dao_duc_va_phap_luat_2023.pdf

1_KE_HOACH_TO_CHUC_CUOC_THI_CCDD_VA_PHAPLUAT.pdf

 

 

 

1. NGUYỄN THỊ THÙY LINH_PHT_TOAN: https://by.com.vn/VzALk_

 

2. ĐẬU THỊ NHUNG_GV_DIALI: https://drive.google.com/drive/folders/1bYf9IKPTpgi73uxYdZENodWywGX42GSX?usp=share_link

 

3. NGÔ NGỌC LAN LINH_GV_HOAHOC: https://drive.google.com/drive/folders/1_tXr5J64kU

 

4. LÊ THỊ HỒNG HẠNH_GV_SINH: https://drive.google.com/file/d/1gKRuwVSNA8YMB3wP91o2DrWOlTD85vbR/view?usp=sharing

 

5. MAI THỊ NGUYÊN NGỌC: https://drive.google.com/file/d/1AvJT4a8GOyhjlgv5mWP1VYOF5T619obC/view?usp=sharing

 

6. ĐẶNG VĨNH HIẾU: https://drive.google.com/file/d/1AvJT4a8GOyhjlgv5mWP1VYOF5T619bC/view?usp=sharing

 

7. UN THỊ ĐỢI: https://drive.google.com/drive/folders/1PKA8eelw0An52ue17ez_ttVljbkiDVGt?usp=sharing

 

8. NGUYỄN THỊ NHẬT TRANG: https://drive.google.com/file/d/1y4JtJKFVY9MkR1tLHlyk7PHeuZfbvl3A/view?usp=sharing

 

9. TRẦN THỊ VIẾT THỐNG: https://drive.google.com/drive/folders/1AoZ19wQe4x7UyCfvt7kNA3Q88b46t3Yf?usp=sharing

 

 

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 293
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 567887
Hiện có 9 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS