Trang chủTIN TỨCBản tin trườngHỒ SƠ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

  • PDF.InEmail

HOSO CM_HOAT DONG GD CỦA TRUONG_ TOCHUYENMON_ GIAO VIEN:

20649_KH_NV_NAM_HOC_2022_2023_HIEP_DUC.doc

https://by.com.vn/VzALk

https://drive.google.com/drive/folders/1bYf9IKPTpgi73uxYdZENodWywGX42GSX?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1_tXr5J64kU

https://drive.google.com/file/d/1gKRuwVSNA8YMB3wP91o2DrWOlTD85vbR/view?usp=sharing

01_Ke_hoach_kiem_tra_giua_HKI_2022-2023.pdf

1_Ke_hoach_kiem_tra_hoc_ky_I_co_dau.pdf

1_THPTHIEPDUC_KEHOACH_THI_GVGIOI_2022-2023.pdf

KH_Thi_Hung_bien_cau_chuyen_dao_duc_va_phap_luat_2023.pdf

1_KE_HOACH_TO_CHUC_CUOC_THI_CCDD_VA_PHAPLUAT.pdf

 https://drive.google.com/file/d/1IJD6uF6w1WQDCxZ0fbv1F96OKSHCvh0i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/154tWnQx5zOQ2M0sm3YSiN21yVjWXqjI3/view?usp=sharing 

1. NGUYỄN THỊ THÙY LINH_PHT_TOAN: https://by.com.vn/VzALk_

2. ĐẬU THỊ NHUNG_GV_DIALI: https://drive.google.com/drive/folders/1bYf9IKPTpgi73uxYdZENodWywGX42GSX?usp=share_link

3. NGÔ NGỌC LAN LINH_GV_HOAHOC: https://drive.google.com/drive/folders/1_tXr5J64kU

4. LÊ THỊ HỒNG HẠNH_GV_SINH: https://drive.google.com/file/d/1gKRuwVSNA8YMB3wP91o2DrWOlTD85vbR/view?usp=sharing

5. MAI THỊ NGUYÊN NGỌC: https://drive.google.com/file/d/1AvJT4a8GOyhjlgv5mWP1VYOF5T619obC/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1Vv7aUWvXnWxn3ST2Fw7K7sGyLWjLf0es/edit?usp=sharing&ouid=107769509781726948288&rtpof=true&sd=true

6. ĐẶNG VĨNH HIẾU: https://drive.google.com/file/d/1AvJT4a8GOyhjlgv5mWP1VYOF5T619bC/view?usp=sharing

7. UN THỊ ĐỢI: https://drive.google.com/drive/folders/1PKA8eelw0An52ue17ez_ttVljbkiDVGt?usp=sharing

8. NGUYỄN THỊ NHẬT TRANG: https://drive.google.com/file/d/1y4JtJKFVY9MkR1tLHlyk7PHeuZfbvl3A/view?usp=sharing

9. TRẦN THỊ VIẾT THỐNG: https://drive.google.com/drive/folders/1AoZ19wQe4x7UyCfvt7kNA3Q88b46t3Yf?usp=sharing

10. HỒ THỊ XUÂN https://drive.google.com/drive/folders/17RcqoJ666OzA8G2Qk6GVqL6_1IguyXw7?usp=drive_link

11. DƯƠNG VIẾT LIÊM https://drive.google.com/drive/folders/1jRo7rvxDGMKHT-syXFD_ULPDglujLsLl?usp=sharing

12. LÊ TẤN HIỀN https://drive.google.com/file/d/1vtHdUXFbmQ5A3QEcOZZyLqXP_2sl18R5/view?usp=sharing

13. TRẦN VĂN MINH https://drive.google.com/file/d/1jVo2Xq4g7CP-18PB707WRRnIOB7Ser5v/view?usp=sharing

14. THÁI THỊ BÍCH HẰNG https://drive.google.com/file/d/1lYZ8zbe0rhjcy_iT4Cn0JNJ0FIPCdnrZ/view?usp=sharing

15. TÀO THỊ THU https://docs.google.com/document/d/1mQCzOZMSYCu8h2GChKrk_HOBkm21pBDz/edit?usp=sharing&ouid=107769509781726948288&rtpof=true&sd=true

16. VĂN THỊ THUhttps://drive.google.com/file/d/1L_Ok6fig2n4fhrMqT0wtGZQB-ds-AbBA/view?usp=sharing

17. TRẦN THÌ TRANG  https://drive.google.com/file/d/1Wp4_I7ZojsXL7gFXXEW_lxvqziM14Q-1/view?usp=sharing

19. LÊ VĂN TÂM https://drive.google.com/file/d/1AvJT4a8GOyhjlgv5mWTP1VYOF5T619bCD/view?usp=sharing

20. PHẠM VĂN HÙNG https://drive.google.com/file/d/1vtHdUXFGFbmQ5A3QEcOZZyLqPV_2sl18R5/view?usp=sharing

21. ĐỖ THỊ TÁM https://drive.google.com/file/d/1nlqWz8HFPgJPsYY7BOQm_7TZUromk6s4/view?usp=sharing

22. ĐỖ THỊ MỘNG HUYỀN https://drive.google.com/file/d/1jT_IT2FbNb_CSEhTbQhThyrMQAlgZm73/view?usp=sharing

23. PHAN THANH HOÀNG https://drive.google.com/file/d/1f5lwBmG24vqJ2T2fq8lgykznyT7Ot2lL/view?usp=sharing

24. PHẠM VĂN HÙNG https://drive.google.com/file/d/1WumxR1xtGOiLw8ABG9_x1yIE_6zqNgVe/view?usp=sharing

25. https://drive.google.com/drive/folders/19Y5dcUnexTORu0DD_vL49S0_fAGW0EYB?usp=sharing

26. https://drive.google.com/drive/folders/16b1yo5TCOIlYZx0Mcz3PTpJQvyxZWvpS?usp=sharing

27. https://drive.google.com/file/d/1TjG0WsDBcYO15sin5Q9XRkj_fF5Y7gn1/view?usp=sharing

28. https://drive.google.com/file/d/1Z-HQatPXW95BVEFCLCgxdrKFIiqXK9jK/view?usp=sharing

29. https://drive.google.com/file/d/1xGXy8iqud7vuiRglcF3P02f3hULmEhEP/view?usp=sharing

30. https://docs.google.com/presentation/d/1VMhxeqQhrIH4l1stExaB1oZsE_8u4cjl/edit?usp=sharing&ouid=107769509781726948288&rtpof=true&sd=true

31.https://drive.google.com/file/d/1xbN0eAtSz0324v7jsGNu0zPpU6SA7W5z/view?usp=sharing

32. https://drive.google.com/drive/folders/1e1S-kNcZI7ApkDyJtFTYHAms4ItkYhw3?usp=sharing

KẾ HOẠCH RA ĐỀ_SAOIN_KIEMTRA_CHAMDIEM_SO KET_TONG KETGIỮA HỌC KỲ (1 và 2) VÀ CUỐI HỌC KỲ (1 và 2):

https://drive.google.com/file/d/1e5iMaCeclSn1y3gtF_mmoZbCFRWL7VIL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Vq1Wt38nNFS9z9GsgDe2ngkeaFXR9vQJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-bx8h4sY5NWxVvkEu3bJDkQT4oXuY86L/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SrbNsMmUOb7JQM8-SA-DlA5ArDI6icnP/view?usp=sharing 

MA TRẬN_ ĐỀ_ ĐÁP ÁN- HƯỠNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ (1 và 2) VÀ CUỐI HỌC KỲ (1 và 2):

https://drive.google.com/file/d/1wbG9nIx54_KPjetsSLt1rUcMrKlk15zN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1859klcfKwsG7B99rryvOsgwhh_pwV36N/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dWx55MHEhRiNds8GFk2Ib8GpJzT3RjrR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dbw-PTXiZ2rpEI6hmdTfcJ_3JTKRcLkp/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

Liên hệ Ban Biên Tập

logo

Quản trị Website: Thầy Đặng Vĩnh Hiếu
Điện thoại: 05103.603.072; 0982 883 810
E-mail: dangvinhhieu.thpt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 302
Liên kết web : 23
Số lần xem bài viết : 755043
Hiện có 25 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS